Santa : Yaar hmm Hindi bolte hai ,English
Bolte hai ,But Math kyun nahi ???
Banta: Jyada 3-5 mat kar Aur 9-2-11
ho jo varna 4-5 Dhar dunga 36 ke
6 Reh jayenge Samjha…..!!