Banta : Kal Mujhe 10 logo ne Peeta
Santa : Phir Tune Kya Kiya
Banta : Maine kha saalon Aik Aik Karke aao
Santa : Phir Banta : Phir Kya
Saalone Aik Aik Karke Dubaara Peeta