Baba Santa nu
Putt apni ladki de veyah layi 26 saal
da koi labho..
Santa Baba nu
Baba je 26 saal dana mileya ta 13 -13
saal de do {2} labh leyava …..
Dur Fiteh Mooh Tera….